Offices: Gaziantep / Istanbul / Canada / Erbil

  • İngilizce
  • Türkçe

Göz içi Kontakt Lens Tedavisi :
Miyop, hipermetrop ve astigmat göz sorunlarında lazer tedavisi için yeterli kornea dokusu olmayan veya gözlük dereceleri lazer ile düzeltme sınırlarının üzerinde olan kişilere uygulanan tedavi yöntemidir.

Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

Damla anestezi ile göz uyuşturulur .

Mikroskop altında yapılan uygulamayla göz bebeğinin hemen arkasına jelatin kıvamlı lens enjekte edilir. Gözden herhangi bir doku, parça çıkarılmaz.

Gözün içindeki doğal mercek alınmaz. Sadece gözün ön kısmına bu lens enjekte edilir.

Ameliyat esnasında gözün doğal merceği korunur ve yapay lens ona dokunmayacak şekilde yerleştirilir.

İşlem 8-10 dakikada tamamlanır ve iki gün arayla diğer göze uygulanır.

Kimlere Uygulanır?

Operasyon, 18 yaşından büyük olan, gözünde glokom, retina hastalıkları ve kataraktı olmayan hastalara yapılır. Yüksek derece göz bozukluğu olan  hastalara da uygulanır

Astigmat Düzeltilir mi?

Astigmata uyumlu lensler ile astigmatizm de düzeltilebilmektedir.

Göz İçi Kontakt Lensin Avantajları : 

  • Gözlük ve kontakt lens kullanımında, kalın camlı gözlükler ve her gün takıp çıkarılmayı gerektiren kontakt lensler hasta konforunu azaltmaktadır.
  • Göz içine yerleştirilen bu lens, hastanın isteği doğrultusunda geri çıkartılabilmektedir.
  • Kornea yapısına dokunulmadığı için yapıyı korumaktadır.
  • Gözün içerisine yerleştirilen lens saydamdır ve göz dokusuyla uyumlu bir şekilde ömür boyu göz içinde kalabilir.
  • Göze yerleştirilen bu lensler dışarıdan bakıldığında görülmez ve lensin gözdeki varlığı hasta tarafından hissedilmez.

Katarakt Tedavisinde Kullanılan Göziçi Lensler :

Kataraktı olan kişilerin uzak, hem uzak hem yakın ya da uzak, yakın ve orta yakın mesafenin tedavi edilmesi gibi seçenekleri vardır . Kişinin yaptığı seçime ve genel sağlık durumuna göre uygun olan göz içi lens seçilerek katarakt ameliyatı gerçekleştirilir. Kişinin seçimi ve genel sağlık durumuna göre katarak ameliyatında kullanılabilecek lensler:

Monofokal lens
Doktor kişiyi katarak ameliyatından sonra başka bir rahatsızlıktan dolayı takip edecekse ya da farklı bir neden varsa monofokal lensler tercih edilir. Kişinin gözüne bu tür bir lens konulduğu zaman kişi uzağı gözlüksüz, net görebilir. Bu lensin uygulandığı kişiler yalnızca okuma gözlüğüne ihtiyaç duyar.

Multifokal lens
Ne yakın ne de uzak gözlüğü kullanmak istemeyen kişiler, üzerinde çok fazla odak bulunan multifokal lensleri kullanabilir. Bu lenslerin birçok optik özellikli türleri var. Üzerindeki her bir halkanın farklı mesafeleri gösterdiği veya uzak-yakın olarak sürüp giden dağılımı olan lensler bulunur. Günümüzde bu tür bir dağılım olmadan, her halkanın hem uzağı hem de yakını yansıtabildiği difraktif lensler de kullanılır.

Trifokal lens
Multifokal lenslerin gelişmesiyle birlikte, ara mesafelerde de kullanılabilecek lens ihtiyacı gündeme geldi. Çünkü araç kullanmak ya da gazete, kitap okumanın yanı sıra günümüz insanı bilgisayar başında da çok fazla zaman geçirir. Ortalama 70-80 santimlik göz-ekran aralığının uzak ve yakın odak gibi rahatça görülmesini sağlayan üç odaklı yani trifokal lensler günümüzde sıkça tercih edilir.

Refraktif lens değişimi
Katarakt problemi olmayan, numaralı gözlük kullanan ancak lazer ya da benzeri bir yöntem için uygun olmayan kişilere gözlük düzeltme amaçlı katarakt ameliyatı yapılabilir. Kişi katarakt hastası gibi kabul edilerek, uzak, orta yakın ve yakın odakları düzeltilir. Kataraktta mercekleri düzeltmek yerine, mercekleri düzeltirken kataraktın da alındığı terse dönük bir yöntem olduğu için, uygulama refraktif lens değişimi olarak adlandırılır.

Fakik göz içi lens
Numaralı gözlük kullanmaktan rahatsız olan genç yaştaki kişiler fakik göz içi lens tercih edebilir. Bu lenslerin uygulandığı cerrahilerde katarakt sorunu olmayan kişilerin sağlam merceğini çıkartmak yerine, gözün içindeki ön kamara adı verilen doğal boşluk kullanılır. Derinliği 3 mm ve üzerinde olan bu bölgeye özel tasarlanmış göz içi lens yerleştirilir. Cerrahi sonrası kişinin kendi merceği uzak-yakın uyumunu sağlar, yerleştirilen lens ise gözlük ya da kontak lensin görevini yapar. Bu sayede kişi yakın, orta yakın, uzak gibi her türlü mesafeyi doğal merceği ve yeni konan göz içi lensle birlikte kombine şekilde görebilir.

Geleceğin tedavisi: Akomodatif lens
Günümüz teknolojisiyle uzak, orta yakın ve yakın odakların tedavisi yapılabilir. Ancak kişi uzağa bakarken, aynı kendi merceği gibi uzağı netleştirip, sonra ara mesafedeki bir yeri görmek için merceğin buna göre değişmesini isteyebilir. Bu da akomodasyon yani uyum olarak adlandırılır. Bu lenslerde, içi sıvı olan, gözün uyum yaparken lensin sıkışmasıyla merceği daraltan, kataraktın arkasındaki zarın öne-arkaya gelmesiyle merceği ileri-geri iten yaylılar gibi birçok teknoloji bulunur. Henüz araştırma aşamasında olsa da bu yöntemden umut vericidir.

Yüksek astigmatlarda özel lens hazırlanıyor
Göz içi lenslerin çoğu standarttır. Ancak gözün kornea tabakasının kubbe şeklinde değil, hafif silindir yapılı olduğu astigmatı olan kişilerde farklı yapıda lensler kullanmak gerekir. Böylece aynı lensle uzak, orta yakın, yakın ve astigmat düzeltilebilir. Üç-dört dereceye kadar astigmatı olan hastalar için hazır lensler bulunabilir. Yüksek derecede astigmatı olan kişilere ise özel olarak imal edilir.