Offices: Gaziantep / Istanbul / Canada / Erbil

  • İngilizce
  • Türkçe

Fue Yöntemi le Saç Ekimi:

Micro FUE (Micro Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) saç ekimi tekniğinde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu mikro motorlar ile tek tek alınarak saç olmayan bölgelere, olması gereken saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirilir.
Bu uygulama yapılırken nasıl yapılır?
Micro Fue tekniğinde saçlar birer birer dikkatle alınıp saç olmayan, kel bölgelere işlenir. Folikül çıkartmadan önce donör, saç alınan bölgedeki saçlar 1 mm olacak kadar kesilir. Lokal anestezik ilaç ile saç olmayan ekim bölgesi uyuşturulur. Mikro uçlar, saç kılını ortalayarak yaklaştırılır. Kılın doğal açısına göre deriye batırılıp çekilir. Kıl, folikül ve onu çevreleyen mikroskobik doku ile birlikte, silindirik bir tarzda kesilmiş olur. Bir mikro penset ile nazikçe çekilir ve foliküler ünite gevsek tabandan ayrılarak gelir. Operasyondaki köklerin zarar görmesini minimalize eden bu otomatik sistem sayesinde operasyon süreleri kısalmış, zaman biriminde alınan kök sayısı da artmıştır. Foliküler üniteler bu şekilde toplandıktan sonra kel bölgede açılan çok daha küçük deliklere yerleştirilirler. Her bir foliküler ünite ortalama 2 ile 3 folikül barındırır.

Greftlerin alındığı bölgede doku alınmadan yalnızca ilgili kök hücresi üzerinde bire bir çalışılmaktadır. Saç alınan bölgede kesi ve dikiş işlemi olmaz. Köklerin alındığı bölgede 0,6-0,7 mm den küçük çaplı sıyrıklar oluşur bu sıyrıklar bir kaç günde kapanır ve iz bırakmadan iyileşir. Bu teknikle ense bölgesinden alınan greftler saç transferinde kullanıldığı gibi kaş, bıyık, sakal transferinde de kullanılmaktadır. Bir seansta ortalama donör alanın durumuna ve ekilecek kök sayısına bağlı olarak 4.000 ile 6.000 kadar greft alınabilir. Her greftte 1 ile 3 arasında saç teli bulunmaktadır. 1 greft saç, ortalama 2 – 2,5 saç teli kabul edilir. Elde edilen kök sayısına ve açıklığa bağlı olarak santimetrekare başına 50 – 60 saç kökü ekmek mümkündür. Ayrıca operasyon sonrası günlerde az ağrı olması ve iyileşme süresinin kısa olması da bu yöntemin tercih nedenlerindendir.

Ekilen saçlar birinci ayın sonunda genelde dökülürler, saç ekiminden 2 – 3 ay sonra çıkmaya ve uzamaya başlar. 6. ayda saçlar göz dolduracak kadar gelişir. Fakat en güzel halini ekilen saçların adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra 1 – 1,5 yıl içerisinde alır. Ekilen saçlar dökülmemeye kodlanmış olan bölgeden alındığı için dökülmezler. Saçlar kişinin kendisine ait olduğundan aynı renk ve karakterde çıkar. Saç ekiminde var olan saç miktarı ve alınma şekli önemli olduğu kadar ekilen saçların yönü, ön saç çizgisinin doğallığı en az ekilen saç miktarı kadar önemlidir.

Hastaların ekim öncesinde dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Ekimden önce dikkatli bir değerlendirme yapılarak saçlı derinin yapısı, hastalıkları hastanın hormonal durumu değerlendirilmelidir. Saçlı derideki var olan kılların güçlendirilmesi için saç büyümesini takviye edici sprey ve saç besleyici gıda takviyeleri ile var olan kılların güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Saç ekim sürecinde hastaların ekimden yaklaşık 1 ay sonra tekrar bu sprey ve takviye edici gıdaları almaları ve bu ürünleri yaklaşık 9. Aya kadar kullanmaları önerilmektedir.

Saç ekiminden yaklaşık 3. Ayda ise hastalara saç mezoterapisi ve PRP (platelet rich plasma) uygulaması yapılması gerekmektedir.

Hangi bölgelere uygulanır?
Bu uygulama saç olmayan bölgelere uygulanır.