Offices: Gaziantep / Istanbul / Canada / Erbil

  • Türkçe

FUT Tekniği ile Saç Ekimi Nedir?

FUT (Follicular Unit Transplantation), 90’lı yıllarda ortaya konan, saç köklerinin donör bölgeden bir şerit halinde çıkarılarak, ekim yapılacak alanda açılan kanallara ekilmesi prensibine dayanan bir saç ekimi tekniğidir.

Uygulama nasıl yapılır?
FUT yönteminde saç köklerinin toplanma işlemi için öncelikle donör bölge (ense bölgesi) lokal anestezi kullanılarak uyuşturulmaktadır. Böylece kişinin operasyon esnasında acı ya da ağrı hissetmesi engellenir.
Uyuşturulan ense bölgesinden yaklaşık 15 cm x 2 cm büyüklüğünde dikdörtgen bir deri parçası kesilmek suretiyle çıkartılır. Kesilecek alanın büyüklüğü toplanmak istenilen saç kökü miktarına göre değişmektedir. Örneğin, az sayıda greft ile yapılacak ekimlerde kesilerek çıkarılacak deri parçasının alanı da küçülmektedir. Bunun yanı sıra, kişinin saç yoğunluğu az ise, aynı sayıda greft için daha büyük bir deri parçasının çıkarılması gerekebilmektedir.
Ense bölgesinden alınarak çıkarılan deri parçası, içerisinde bulunan saç köklerinin ayrıştırılması ve dikkatli bir şekilde ekim için hazırlanması için hemşireler tarafından ayıklanma işleminden geçirilmektedir. Deri parçalarından ayrılan greftler düzgün bir şekilde petri adı verilen kaplara yerleştirilir.
Toplanan greftler ekim için hazırlanırken, hastanın ense bölgesinde açılan alan estetik dikiş atılarak kapatılır ve sarılır. Yaklaşık 20 gün ile 1 ay arasında sürecek iyileşme sonrasında burada (iki kulak arasında kalan ense bölgesinde) yatay bir dikiş izi kalacaktır. Bu yöntemin önemli dezavantajlarından biri, operasyon sonrası tamamen iyileşmeyen bu dikiş izidir.
Greftlerin toplanmasının ardından ekim işlemine geçilecektir. Bunun için ekim yapılacak alan da lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra çıkarılan greft sayısı kadar kanal açılır. Saç ekiminde bu kanallar saç köklerinin içine yerleştirileceği iğne başı büyüklüğünde deliklerdir.
Kanal açma işleminin ardından saç kökleri açılan kanallara yerleştirilerek saç ekimi operasyonu bitirilir.
Bu yöntemde kesilerek toplu şekilde çıkarılan saç kökleri ense bölgesinde bir dikiş izi oluştururken, FUE yönteminde tek tek çıkarılan greftler ense bölgesinde herhangi bir deformasyona sebep olmaz ancak FUT yöntemi çok daha hızlı bir şekilde yapılabilirken, FUE yönteminde saç köklerinin toplanma işlemi daha yavaş olmaktadır. FUE yönteminde kullanılmaya başlanan mikromotor sayesinde bu sürecin olabildiğince kısalması sağlanmıştır.

 
Hangi bölgelere uygulanır? 
Bu uygulama saç olmayan bölgelere uygulanır.