Offices: Gaziantep / Istanbul / Canada / Erbil

  • İngilizce
  • Türkçe

PRP saç uygulaması nedir?

Platelet Rich Plasma: platelet yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen uygulamanın kısaltılmış ismidir. Bu uygulama kişiden alınan ortalama 10 cc miktardaki kanın özel bir tüpe konularak santrifüj işlemine tabi tutulduktan sonra bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen plateletten zengin plazmanın yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesini temel alır.

PRP nasıl uygulanır?

Kişiden uygulama alanına göre bir ya da iki tüp ( 16-23 ml ) kan alınır, santrfüj edilerek plateletleri ayrıştırılır. Ayrıştırılan plateletlerden zengin plazma enjektöre çekilerek mezoterapi şeklinde cilde uygulanır, cildi canlandırıcı ve gençleştirici etkisi uygulamadan birkaç hafta sonra ortaya çıkar. Hazırlık ve uygulama 15-20 dk süren kısa bir işlemdir.

40 yaş civarında saç dökülmesi tamamen durmuş olacağından tek seans fayda sağlayabilir ancak genel olarak saç tedavileri için önerdiğimiz 3 ila 6 seans veya hastaya 3 seans saç mezoterapisi ve 3 seans prp kombinasyonudur.

Prp tedavisi ayrıca saç ekimi yapılan hastalarda greft canlılığını ve tutan greft sayısını arttırmak içinde uygulanmaktadır. Saç ekimi yapılan hastalardaki protokolümüzde aylık peryotlar halinde ve 1. Aydan başlanarak 3-6 seans uygulama şeklindedir.

Hangi bölgelere uygulanır?
Saç derisine uygulanır.