Offices: Gaziantep / Istanbul / Canada / Erbil

  • İngilizce
  • Türkçe

Kırma Kusurlarının Lazer ile Tedavi Edilmesi : 

Cisimleri net görmek için, ışık ışınları gözün içinden geçerler ve gözün arka duvarını oluşturan retina üzerinde odaklaşırlar. Gözün içindeki mercek iyi bir odaklaşma sağlamak üzere ışık ışınlarını kırmakla görevlidir. Retina ışık ışınlarından oluşan görüntüyü alır ve optik sinir yoluyla beyne gönderir.

Kırılma kusurlarının en önemli belirtileri görme azlığı, gözlerde ağrı ve rahatsızlıktır. Uzağı görememe (miyopi ve hipermetropi), yakını görememe (presbiyopi), gözün yatay ve dikey kırıcılıklarının farklı olması (astigmatizma) görme kusurlarına verilen addır. Miyopide görüntü retinanın önünde odaklaşırken, hipermetropide retinanın arkasında odaklaşır, astigmatizmada ise iki farklı noktada odaklanması nedeniyle bulanık bir görüntü oluşur.

Lazer tedavisi, gözün kırma kusurlarında uygulanan, gözlük ve kontakt lense bağımlılığı ortadan kaldıran en son tedavi yöntemlerindendir. Hastanemizde en yaygın olarak uygulanan yöntem İLASİK olmakla birlikte güvenilirliği ispatlanmış tüm refraktif cerrahi yöntemler (İLASİK,WAVEFRONT LASİK-LASEK,PRK ,LASEK, Epi-LASİK, İNTACS, FAKİK İOL) uygulanmaktadır.

Lazer Kimlere Uygulanmaz?

→ Romatizma hastalığı olanlarda,
→ Diyabeti olanlarda,
→ Hamilelerde,
→ Bebek emziren kadınlarda,
→ Daha önce göz cerrahisi geçirmiş olgularda,
→ Keratokonus hastalarında,
→ Göz tansiyonu ve katarakt gibi göz problemleri olan hastalarda lazer uygulanmamalıdır.

Lazer Yöntemleri : 

İLASİK:

İLASİK  günümüzde kullanılan en gelişmiş laser teknolojisi olup bilgisayar kontrolünde kişiye özel BIÇAKSIZ (İNTRALASE) LASER teknolojisi ile korneal flep oluşturulması ve yine kişiye özel bir tedavi olan ADVANCED CUSTOMVUE (WAVEFRONT) tedavisinin birlikte uygulanması ile oluşan yeni bir tedavi şeklidir.İLASİK’te her şey sizin göz bulgularınıza ve göz yapınıza göre planlanmakta ve size özel bir tedavi uygulanmaktadır

İLASİK tedavisi FDA onaylı bir tedavi olmasının yanı sıra NASA astronotlara ve ABD ordusu savaş pilotlarınınİLASİK olmalarına onay vermektedir. Bu da göstermektedir ki astronot ve savaş pilotları gibi mükemmel görmeyi gereken işlerde çalışan insanlar için gerekli görme keskinliğini sağlayan bir tedavi şeklidir. Çok güç koşullarda çalışan insanlarda ve çok iyi görmesi gereken insanlarda dahi bu tedavi rahatlıkla uygulanabilir.

LASİK : 

Mikrokeratom adı verilen özel, otomatik bir cihazla kornea adı verilen saat camı gibi saydam yüzeyden ince bir kapakçık (flep) kaldırılır. Bu kapakçığı kaldırmadaki amaç, korneanın orta tabakasına ulaşmaktır. Kapakçık oluşturulduktan ve yukarı kaldırıldıktan sonra excimer lazerle bir bilgisayar programı kılavuzluğunda, kornea cerrahın planladığı gibi yeniden şekillendirilir. Daha sonra kapakçık, herhangi bir yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan tekrar yerine yerleştirilir. Toplam ameliyat süresi 10 dakikadır.

Görme genelde 1. gün iyi olsa da net bir sonucun alınması 1 ayı bulabilir. Göz derecenize göre %90-95'in üzerinde bir başarı elde edilir. İlk operasyondan en az 6 ay sonra yapılan kontrolde gözünüzde numara kaldığı tespit edilirse tüm muayene ve tetkikler tekrarlanır ve PENTACAM ile yeterli kornea kalınlığı operasyon yapılmasına izin verirse eski flep yenisi kesilmeden kaldırılır ve 2. lazer operasyonu yapılabilir.

WAVEFRONT : 

Lasik, Wavefront adı verilen özel programla kişinin kornea yapısına özgün olarak yapılabilir. Gözün optik sisteminden kaynaklanan ışık saçılmaları ve normalden sapmalar öçülerek kişinin kornea yapısına ve tüm göz optik sistemine özgün lazer uygulamasıdır. Merkezimizde Wavescan analizatörü kullanılmaktadır. Bu yöntem gece az görme, ışık saçılma ve dağılmalarını azaltmakta vede görme kalitesini artırmaktadır.

PRK ve Lasek : 

Her iki yöntemde de korneada lazer öncesi kapak oluşturulmaz. Lasik cerrahisinin uygulanamadığı korneanın ince yada düz olduğu durumlarda yada numaranın düşük olduğu hastalarda tercih edilmektedir. LASEK PRK'nın değişmiş hali olan nisbeten yeni bir uygulamadır.

PRK'da korneanın en üstündeki epitel olarak adlandırılan en ince doku sıyrılarak alttaki yüzeye lazeri uygulanmasıdır. LASEK'in PRK'dan farkı alkol kullanılarak kaldırılan epitelin excimer lazer uygulaması sonrası tekrar yerine konması, ağrının daha az olması ve iyileşme hızıdır.

Her iki uygulamada da hastalara epitelin kendisini yenileme sürecini çabuklaştırmak ve gözü korumak amacı ile 3-4 gün süreyle kontakt lens takılır.

Hastalar 2-3 gün ağrı, batma, sulanma, artmış ışık duyarlılığı hissederler. Bu dönemde görme bulanıktır. İyi görme düzeyine 3-4 haftada ulaşırlar.

NO TOUCH LAZER:

No Touch (Trans PRK) tekniği adı verilen lazer yöntemi ile yapılan tedavide göze cihaz teması olmaz.Göz yapısı uygun olan miyop,hipermetrop ve astigmatlara uygulanabilir.Tedavi işlemi sadece anestezik damla damlatılarak yapılır ve uygulama sırasında hasta hiç ağrı duymaz.Lazer cihazından çıkan ışınlarla göze doğrudan tedavi yapılır.Tedaviden sonra gözlerin kapatılması gerekmez.Hasta eve gittikten sonra 2-3 gün süreyle gözlerde;batma,ışıktan rahatsız olma ve bulanık görme şikayetleri gelişir.Tedaviden sonraki 4. günde günlük hayatına dönebilir.

Epi-Lasik : 

Lasik uygulanamayan ince kornealı gözlerde lasekteki gibi alkol kullanılarak epitelin kaldırılması yerine burada epikeratom adındaki bir aletle epitelin kusursuz kaldırıldığı için prk ve lasek'e alternatif bir yöntemdir. Korneanın ince olması nedeniyle LASİK'teki gibi 160 mikron değil 50 mikron kaldırılmaktadır. Excimer laer uygulandıktan sonra LASİK'teki gibi flep kapatılarak ameliyat sonlandırılmaktadır. 1-2 gün süren bir ağrı ve PRK ve LASEK'e göre daha hızlı iyileşme görülmektedir.

SMILE LAZER: 

Miyop ve astigmat tedavisinde bıçaksız smile lazer yöntemi ile miyopta -10 ,astigmatta -5 numaraya kadar tedavi edilebilme imkanı mevcuttur.Darbeye ve basınca maruz kalma riski bulunan sporcu ve meslek grupları için ideal tedavi yöntemidir.Özel bir femto lazerle uygulanan smile lazer yönteminde göz bozukluğu korneadan flep kaldırılmadan düzeltilir.